DRĪZUMĀ GAIDĀMIE RAKSTI:

- draugiem.lv, draudzība ar nosacījumiem

- Nama Rīgā, Slokas ielā 3 īpašniece terorizē savus iedzīvotājus, ģimeni, kurā viens no bērniem ir invalīds, lai gan tikpat labi varētu rasties jautājums, kādas ir viņas tiesības uz īpašumu, kuru viņa nav cēlusi un pat ne atvēlējusi santīmu tā stāvokļa uzlabošanai.

- METEORA ideja TELE 2 ievērojami vairoja peļņu. Zemniekam, kurš savu zemesgabalu atvēlēja reklāmistu atrakcijām, tika piesolīta solīda atlīdzība, kuras vietā viņam atveda pudeli viskija.


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola